werkzaamheden NS

Belangrijk bericht voor treinreizigers naar Dockyard x Mystic Garden Festival.
For English see below

Er zijn werkzaamheden aan het spoor rondom station Sloterdijk, waardoor er in een of meer richtingen geen of veel minder treinen kunnen rijden. Check voor de heenreis de reisplanner in de NS-App of op ns.nl Het beperkte treinverkeer en het vervangende vervoer zijn mogelijk niet toereikend voor de terugreis van alle bezoekers van ADE, daarom stellen wij een specifiek reisadvies op voor de terugreis van het festival. Hou rekening met extra wacht- en reistijd. Vertrek optijd om een eventuele aansluiting te halen.

Al onze pendelbussen rijden tussen station Sloterdijk en het festival. Dit blijft onveranderd.

Reizigers richting Den Haag, Leiden en Rotterdam


Plan je treinreis via Schiphol. Maak geen gebruik van het vervangend busvervoer naar Haarlem.

Reizigers richting Haarlem of Zaandam


Er rijden geen treinen tussen Sloterdijk en Haarlem of Zaandam. Er is beperkt vervangend busvervoer.

Reizigers richting Amsterdam Centraal


Er rijdt een zeer beperkt aantal treinen vanaf spoor 12 (het hoogstgelegen perron). Deze treinen hebben onvoldoende capaciteit om iedereen te vervoeren.
– Wij adviseren tot middernacht gebruik te maken van bussen of de metro van het GVB.
– Tussen 00:00 en 01:00 is er meer ruimte in de treinen naar Amsterdam Centraal. (vertrek: 00:13 / 00:23 / 00:43 / 00:53)
– Om 1:07 vertrekt er een nachtbus van Sloterdijk naar Amsterdam Centraal, als deze bus vol zit zetten wij extra bussen zodat iedereen naar Amsterdam Centraal kan komen.
– Om 1:23 vertrekt er nog een trein vanaf spoor 12

Hou onze website, de omroepberichten in de pendelbussen in de gaten voor eventuele wijzigingen en het meest actuele reisadvies.

 

>> Important message for train travelers to Dockyard x Mystic Garden Festival ADE<<

 

The government is doing repair work on the train tracks around Sloterdijk Station this week. This means that there fewer trains running this weekend and can lead to a hindrance for guests of our festival.  travel planner in the NS-App or at ns.nl for the outbound journey.

Regarding your return journey after the conclusion of our festival: the limited train traffic and the alternative transport may not be sufficient for the return journey of all visitors of ADE. We have therefore drawn up a specific travel advice for the return journey from our event. Please allow for extra waiting and travel time. Leave on time to catch any connections.

All our shuttle buses run between Sloterdijk station and the festival. This remains unchanged.

Travelers towards The Hague, Leiden and Rotterdam

Plan your train trip via Schiphol. Do not use the replacement bus transport to Haarlem.

 

Travelers in the direction of Haarlem or Zaandam

There are no trains between Sloterdijk and Haarlem or Zaandam. There is limited replacement bus transportation.

 

Travelers to Amsterdam Central Station

A very limited number of trains will run from track 12 (the highest platform). These trains have insufficient capacity to transport everyone.

 

– We recommend using buses or the GVB metro until midnight.

– Between 00:00 and 01:00 there is more room on the trains to Amsterdam Central (departures: 00:13 / 00:23 / 00:43 / 00:53)

– At 1:07 a night bus departs from Sloterdijk to Amsterdam Central, if this bus is full we will put extra buses so everyone can get to Amsterdam Central.

– At 1:23 another train will depart from track 12

Keep an eye on our website, the announcements in the shuttle buses for any changes and the most up-to-date travel advice.